Koje izvore i podatke koristimo?

Obrađujemo osobne podatke koje dobivamo od vas tijekom korištenja naše web stranice i, ako je primjenjivo, našeg poslovnog odnosa.

U slučaju isključivo informativnog korištenja web stranice, tj. ako se ne registrirate ili nam na neki drugi način ne prenesete informacije, prikupljamo samo osobne podatke koje vaš preglednik prenosi našem poslužitelju. Kada pristupite našoj web stranici, prikupljamo sljedeće pristupne podatke, koji su nam tehnički potrebni kako bismo vam mogli prikazati našu web stranicu i osigurati stabilnost i sigurnost. Podaci o pristupu uključuju IP adresu, datum i vrijeme zahtjeva, razliku vremenske zone u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu (GMT), sadržaj zahtjeva (tj. naziv određene web stranice kojoj se pristupa), status pristupa/HTTP statusni kod, količinu podataka prenosi se u svakom slučaju, URL preporuke (prethodno posjećena stranica), operativni sustav i njegovo sučelje, jezik i verzija kao i vrsta softvera preglednika, obavijest o uspješnom pronalaženju.

Nadalje, Vaše osobne podatke primamo ako nas kontaktirate putem online obrasca ili e-maila. Osobni podaci ovdje su npr. titula, ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, podaci o tome jeste li arhitekt, građevinar, naručitelj, izrađivač prozora, trgovac/instalater, zaposlenik ili drugo i , ako je primjenjivo, podatke koje po želji unesete u obrazac i pošaljete nam u obliku poruke (u daljnjem tekstu „podaci za kontakt“).

U prijavnici za arhitekte ili obrađivače također bilježimo broj naručitelja, tvrtku, web stranicu, korisničko ime i lozinku.

U obrascu za registraciju za Partner Academy dodatno naziv, odjel, funkcija i tvrtka.

U kontekstu prijave, također obrađujemo dokumente koje predate kao dokumente za prijavu.

Tko može pristupiti mojim podacima?

Unutar organizacije, odjeli koji trebaju znati vaše podatke kako bi ispunili naše ugovorne i regulatorne obveze mogu pristupiti vašim podacima.

Osim toga, izvršitelji obrade (čl. 28. GDPR-a) koje smo angažirali također mogu dobiti pristup podacima u gore navedene svrhe. Riječ je o tvrtkama u kategorijama IT usluge, usluge tiskanja, telekomunikacije, prodaja i marketing. Ako koristimo obrađivače za pružanje naših usluga, poduzimamo odgovarajuće zakonske mjere opreza i odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali zaštitu osobnih podataka u skladu s relevantnim zakonskim odredbama.

Prijenos podataka trećim stranama vršit će se samo u okviru zakonskih zahtjeva. Vaše podatke ćemo otkriti trećim stranama samo ako je to potrebno, npr. prema čl. 6. st. 1 rečenica 1 lit. b) GDPR u ugovorne svrhe ili na temelju legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1 rečenica 1 lit. f) GDPR u ekonomičnom i učinkovitom poslovanju našeg poslovanja (razmjena podataka između pojedinačnih tvrtki u strukturi naše grupe, dostupno na: https://www.profine-group.com/de/unternehmen/#!/internationalitaet) ili ste pristali na prijenos podataka (npr. prijenos podataka o kupcima specijaliziranim tvrtkama).

U slučaju isključivo informativnog korištenja web stranice, ne prosljeđujemo nikakve podatke trećim stranama.

Koliko dugo će moji podaci biti zadržani?

Iz sigurnosnih razloga (npr. radi razjašnjenja djela zlouporabe ili prijevare), podaci o datoteci dnevnika pohranjuju se najviše 14 dana, a zatim se brišu (vidi točku 3 gore). Podaci čije je daljnje pohranjivanje potrebno u dokazne svrhe izuzeti su od brisanja do konačnog razjašnjenja pojedinog incidenta.

Podaci o pristupu području za prijavu bit će izbrisani 24 mjeseca nakon posljednjeg korištenja naših sustava.

Po potrebi obrađujemo i čuvamo vaše osobne podatke za vrijeme trajanja našeg poslovnog odnosa, što također uključuje, na primjer, iniciranje ugovora putem kontakt forme ili putem e-maila.

Podaci podnositelja zahtjeva bit će izbrisani nakon 6 mjeseci u slučaju odbijanja. U slučaju da pristanete na daljnju pohranu Vaših osobnih podataka, prenijet ćemo Vaše podatke u naš skup kandidata. Tamo će podaci biti izbrisani ako povučete privolu ili najkasnije nakon 5 godina. Ukoliko s Vama popunimo oglašeno radno mjesto, Vaši podaci bit će pohranjeni u našem sustavu upravljanja osobljem.

Osobni podaci koje primimo putem našeg sustava za prijavu zviždača bit će zadržani onoliko dugo koliko je potrebno za razjašnjenje i konačnu procjenu zviždanja. Nakon završetka istrage, osobni podaci će biti izbrisani u razumnom roku, redovito mjesec dana, a sukladno zakonskim odredbama. U slučaju pokretanja sudskog i/ili stegovnog postupka, podaci se mogu čuvati do okončanja postupka ili isteka bilo kojeg roka za žalbu. Osobni podaci u vezi s neutemeljenim prijavama bit će odmah izbrisani.

Osim toga, podliježemo raznim obvezama skladištenja i dokumentiranja, koje između ostalog proizlaze iz Njemačkog trgovačkog zakona (HGB) i Njemačkog fiskalnog zakona (AO). Tamo navedena razdoblja čuvanja i dokumentacije su dvije do deset godina.

Konačno, razdoblje skladištenja također se procjenjuje prema zakonskim rokovima zastare, koji, na primjer, prema članku 195. i dalje. Njemačkog građanskog zakonika (BGB), obično su 3 godine, ali u određenim slučajevima mogu biti i do trideset godina, pri čemu je redovni rok zastare tri godine.

Ako ostvarujete svoja prava kao subjekt podataka, pohranit ćemo informacije koje ste dobili u tom pogledu do isteka zakonskog roka zastare u skladu s Odjeljkom 31. stavkom 2. br. 1. OWiG, Odjeljkom 41. stavkom 1. BDSG, člankom 83. stavkom 5. lit. b GDPR na 3 godine. Ovo se razdoblje može produžiti ako se zakonski rok zastare produži zbog prekida roka zastare (npr. u kontekstu istraga nadzornih tijela).

Prebacuju li se podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju?

Dostavljeni podaci bit će obrađeni unutar Europske unije i SAD-a. Za zemlje bez odluke Komisije o primjerenosti u skladu s člankom 45. GDPR-a, kao što je slučaj sa SAD-om, s primateljima vaših podataka općenito dogovaramo standardne klauzule o zaštiti podataka EU ili dobivamo vaš pristanak za prijenos podataka.

Napomena: Zaštita osobnih podataka u SAD-u ne odgovara razini zaštite podataka koju zahtijeva EU. Konkretno, ne postoje provediva prava za zaštitu vaših podataka od pristupa državnih tijela. Stoga postoji rizik da ta državna tijela mogu pristupiti osobnim podacima, a da pošiljatelj podataka ili primatelj to ne mogu učinkovito spriječiti.

Koja su moja prava ispitanika?

Sukladno čl. 15 GDPR-a, imate pravo uvida u to obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas ili ne, i, gdje je to slučaj, pristup osobnim podacima. U tom slučaju ćemo vam dostaviti pohranjene osobne podatke. Također imate pravo na informacije koje su pobliže navedene u čl. 15. st. 1. GDPR. Međutim, navedeno pravo nije neograničeno; ograničenja prava nalaze se posebice u čl. 15. stavak 4. GDPR.

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas i dopunu nepotpunih osobnih podataka u skladu s čl. 16 GDPR.

Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja prema Umjetnost. 17 GDPR. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) nije neograničeno. Osobito se ne može zahtijevati brisanje ako trebamo dalje obrađivati vaše osobne podatke kako bismo izvršili naš ugovor, ispunili zakonsku obvezu ili potvrdili, ostvarili ili obranili pravne zahtjeve. Uvjeti i ograničenja prava na brisanje pobliže su propisani čl. 17 GDPR.

Imate pravo, sukladno čl. 18 GDPR, zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči ako je ispunjen jedan od uvjeta iz čl. 18. st. 1. GDPR-a. U tom slučaju možemo nastaviti pohranjivati te podatke, ali ih možemo obrađivati samo pod strogim uvjetima. Uvjeti i ograničenja prava na ograničenje obrade pobliže su propisani čl. 18 GDPR.

Sukladno čl. 20 GDPR, imate pravo na prenosivost podataka. Možete zatražiti primanje osobnih podataka koje ste dali, a koje obrađujemo u automatiziranom postupku na temelju ugovora koji postoji između nas ili vašeg pristanka, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Osim toga, možete od nas zatražiti da te podatke prenesemo izravno drugoj odgovornoj strani, ukoliko je to tehnički izvedivo. Zahtjevi i ograničenja navedenih prava pobliže se mogu pronaći u čl. 20. stavak 3. i 4. GDPR-a.

Privolu za obradu Vaših osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku. Imajte na umu da povlačenje stupa na snagu samo za budućnost i ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do povlačenja.

Informacije o Vašem pravu na prigovor prema čl. 21 GDPR

Imate pravo na prigovor, na temelju vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki e GDPR (obrada podataka u javnom interesu) i čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR (obrada podataka na temelju balansiranja interesa); ovo također uključuje profiliranje prema ovim odredbama u smislu čl. 4 br. 4 GDPR.

Ako se usprotivite, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili obrada služi u svrhe postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U pojedinačnim slučajevima, vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izravnog marketinga. Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog marketinga; to se također odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe.

Prigovori ne zahtijevaju poseban obrazac i ne nastaju nikakvi troškovi, osim troškova prijenosa prema osnovnim tarifama. Ako je moguće, sve prigovore uputite na gore navedenu adresu ili e-mail.

Navedene obavijesti i mjere koje tražite bit će vam stavljene na raspolaganje bez naknade sukladno čl. 12. stavak 5. GDPR.

Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši GDPR, ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

U kojoj je mjeri automatizirano donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući i profiliranje?

U kontekstu pristupa našoj web stranici ili u kontekstu kontaktiranja s nama putem obrasca ili e-pošte, ne koristimo nikakvo potpuno automatizirano donošenje odluka u skladu s člankom 22. GDPR-a. Ako ove postupke koristimo u pojedinačnim slučajevima, o tome ćemo vas posebno obavijestiti ako to zahtijeva zakon. Vaše podatke ne obrađujemo automatski s ciljem procjene određenih osobnih aspekata (profiliranje).

Imam li obvezu dostaviti podatke?

U okviru naše web stranice morate dati osobne podatke koji su potrebni za korištenje naše web stranice iz tehničkih ili IT sigurnosnih razloga. Ako ne dostavite ove podatke, nećete moći koristiti našu web stranicu.

Kada nas kontaktirate putem obrasca ili e-maila, trebate navesti samo osobne podatke koji su potrebni za obradu vašeg zahtjeva. U protivnom nećemo moći obraditi vaš zahtjev.

Opće informacije o korištenju kolačića

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke, obično sastavljene od slova i brojeva, koje se pohranjuju na računalu korisnika prilikom posjeta određenim internetskim stranicama.

Neki od ovih kolačića neophodni su za funkcioniranje naše web stranice, dok nam drugi kolačići pomažu poboljšati našu web stranicu dajući nam uvid u to kako koristite web stranicu.

Prema zadanim postavkama koristimo samo neophodne kolačiće. Neophodni kolačići omogućuju temeljne funkcije naše web stranice. Web stranica se ne može ispravno prikazati bez ovih kolačića ili pojedina područja možda neće ispravno funkcionirati. Neophodne kolačiće moguće je spriječiti samo odgovarajućim postavkama u vašem pregledniku.

Koristimo samo kolačiće koji nisu nužni za funkcioniranje web stranice (“nebitni kolačići”) ako ste dali svoj pristanak putem našeg bannera za kolačiće. 

Možete zabraniti pojedinačno pohranjivanje kolačića putem postavki vašeg preglednika (stranica za pomoć preglednika će vam reći kako postaviti rukovanje kolačićima). Pomoć o upravljanju kolačićima u najčešćim preglednicima možete pronaći na sljedećim adresama:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Opera: http://www.opera.com/de/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE.

Možete se usprotiviti korištenju kolačića za praćenje web stranica i u reklamne svrhe putem inicijative za mrežno oglašavanje http://optout.networkadvertising.org/ ili američke web stranice http://www.aboutads.info/choices ili europske web stranice http: //www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Hubspot

Općenito

Koristimo Hubspot uslugu HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, SAD, na našim web stranicama u svrhe opisane u nastavku.

Hubspot je softversko rješenje za upravljanje odnosima s kupcima (CRM sustav) koje koristimo za pokrivanje različitih aspekata našeg online marketinga. Koristimo Hubspot za marketing putem e-pošte, posebice distribuciju newslettera, upravljanje kontaktima (npr. segmentacija korisnika i upravljanje odnosima s kupcima/CRM), chat, rad obrazaca za kontakt, objavljivanje na društvenim mrežama i izvješćivanje.

Hubspot obrađuje vaše osobne podatke kada komunicirate s našim web mjestom, npr. kada tamo koristite naše registracijske obrasce. Podaci prikupljeni kada koristite našu web stranicu uključuju podatke o vašem računalu i vašim posjetima našoj web stranici, kao što su vaša IP adresa, geografska lokacija, vrsta preglednika, duljina posjeta, davatelj internetskih usluga (ISP), posjećene stranice i datoteke pregledane na našoj stranici (npr. HTML stranice i grafika), operativni sustav, podaci o klikovima, vremena pristupa i adrese web stranica s kojih ste se povezali na našu stranicu. Ovi se podaci koriste za sastavljanje opće statistike o korištenju web stranice. Možemo povezati ove automatski prikupljene podatke s drugim osobnim podacima kao što su ime, adresa e-pošte, adresa i telefonski broj.

Hubspotova pravila o privatnosti možete pogledati ovdje: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Pravni temelj za ovu obradu je vaš pristanak sukladno čl. 6 stavak 1 rečenica 1 lit. a GDPR, čl. 49 stavak 1 rečenica 1 lit. GDPR. Dana suglasnost može se povući u bilo kojem trenutku. Imajte na umu da povlačenje vrijedi samo za budućnost. To ne utječe na obradu koja se dogodila prije povlačenja. Povlačenje se može izvršiti na gore navedene kontakt podatke.

U kontekstu obrade putem HubSpota, podaci se mogu prenijeti u SAD. S Hubspotom smo sklopili ugovor o obradi podataka. Osim toga, sklapanjem standardnih ugovornih klauzula s nama, HubSpot Inc se obvezao osigurati europska načela zaštite podataka i europsku razinu zaštite podataka iu kontekstu obrade podataka koja se odvija u SAD-u. Međutim, želimo istaknuti da je Europski sud pravde (CJEU) u svojoj presudi Schrems II naveo da zaštita osobnih podataka u SAD-u ne zadovoljava zahtjeve u EU. Konkretno, postoji nedostatak provedivih prava koja štite zaštitu vaših podataka od pristupa državnih tijela. Stoga postoji rizik da te vladine agencije mogu pristupiti osobnim podacima, a da Hubspot, vi ili mi to ne možemo učinkovito spriječiti.

Hubspot Analytics

HubSpot koristi kolačiće ili slične tehnologije (kao što su web svjetionici i JavaScript) za analizu trendova umjesto nas, praćenje kretanja korisnika po stranici i prikupljanje skupnih demografskih podataka o korisnicima. Pravni temelj za ovu obradu je vaš pristanak sukladno čl. 6 stavak 1 rečenica 1 lit. a GDPR, čl. 49 stavak 1 rečenica 1 lit. GDPR.

Više pojedinosti o našem korištenju i upravljanju kolačićima možete pronaći u poglavlju “Kolačići” ovih informacija o privatnosti. Svojim postavkama kolačića možete upravljati klikom na poveznicu “Promijeni privolu za kolačiće” u podnožju web stranice.

Hubspot Chat

Koristimo live chat i chatbot funkciju koju nudi Hubspot. Chat je u osnovi izravno vođen online razgovor između ljudi. S druge strane, chatbot je softver koji automatski odgovara na pitanja korisnika ili ih obavještava o porukama, ako je primjenjivo, tijekom razgovora bez ljudske interakcije.

Kada koristite naše funkcije chata, obrađujemo vaše osobne podatke navedene u chatu u svrhu chata kao iu svrhu daljnje korisničke podrške i informacija o našim zanimljivim proizvodima, ponudama, uslugama i/ili povezanim akcijama. Pravni temelj za ovu obradu je vaš pristanak sukladno čl. 6 stavak 1 rečenica 1 lit. a GDPR, čl. 49 stavak 1 rečenica 1 lit. GDPR.

Hubspot Newsletter usluga

Koristimo funkciju newslettera koju nudi Hubspot. U nastavku vas obavještavamo o našem biltenu, kao io postupku registracije, slanja i evaluacije te vas obavještavamo o vašim pravima na prigovor. Ukoliko se pretplatite na naš newsletter, pristajete na primanje newslettera i pristajete na opisani postupak.

Sadržaj newslettera: Newslettere, e-mailove i druge elektroničke obavijesti, npr. whitepapere, s promotivnim informacijama (u daljnjem tekstu “newsletter”) šaljemo samo na temelju pristanka primatelja ili na temelju zakonskog dopuštenja. Ako posebno opisujemo pojedine newslettere kao dio procesa registracije, ovaj opis je odlučujući za suglasnost pretplatnika na newsletter. Ako nema zasebnog opisa, naši će bilteni sadržavati informacije o našim proizvodima, ponudama i promocijama, kao i informacije o našoj tvrtki.

Double-Opt-In: Registracija za naš newsletter odvija se u takozvanom postupku dvostrukog uključivanja. To znači da ćemo vam nakon prijave na newsletter poslati e-mail u kojem vas molimo da potvrdite svoju registraciju. Ova potvrda služi kako bi se osiguralo da se samo osobe koje imaju pristup navedenoj e-mail adresi registriraju na naš newsletter. Registracije bilježimo na newsletter kako bismo mogli dokazati da je postupak registracije u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje pohranu vremena registracije i potvrde, kao i IP adrese. Također se bilježe promjene vaših podataka pohranjenih kod pružatelja usluge slanja biltena.

Prema vlastitim informacijama, Hubspot koristi podatke za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga. Međutim, pružatelj usluge newslettera ne koristi podatke naših primatelja newslettera da bi im sam pisao ili ih prosljeđivao trećim stranama.

Za prijavu na newsletter dovoljno je unijeti svoju e-mail adresu. Po želji, molimo vas da navedete ime i prezime, tvrtku, broj telefona, za potrebe osobne adrese u newsletteru.

Newsletter sadrži tzv. web beacon, odnosno datoteku veličine piksela koja se dohvaća s Hubspotovog poslužitelja kada se newsletter otvori. U sklopu ovog dohvaćanja prikupljaju se tehnički podaci, kao što su podaci o pregledniku i vašem sustavu, kao i vaša IP adresa i vrijeme dohvaćanja. Ovi se podaci koriste za tehničko poboljšanje usluga na temelju tehničkih podataka ili ciljnih skupina i vašeg ponašanja čitanja na temelju njihovih lokacija pronalaženja (koje se mogu odrediti uz pomoć IP adrese) ili vremena pristupa. Statistička istraživanja također uključuju utvrđivanje jesu li newsletteri otvoreni, kada su otvoreni i na koje se poveznice klikne. Iz tehničkih razloga, ove informacije mogu se dodijeliti pojedinačnim primateljima newslettera. Međutim, niti naša niti namjera davatelja dispečerskih usluga nije promatrati pojedine korisnike. Evaluacije nam puno više služe za prepoznavanje čitalačkih navika naših korisnika i prilagođavanje sadržaja njima ili slanje različitih sadržaja prema interesima naših korisnika.

Slanje newslettera i mjerenje uspješnosti temelje se na privoli primatelja prema čl. 6 stavak 1 rečenica 1 lit. a GDPR, čl. 49 stavak 1 rečenica 1 lit. a GDPR, čl. 7 GDPR u vezi sa § 7 st. 2 br. 3 UWG ili na temelju zakonske dozvole prema § 7 st. 3 UWG.

Zapisivanje procesa registracije temelji se na našim legitimnim interesima u skladu s čl. 6 stavak 1 rečenica 1 lit. f GDPR i služi kao dokaz suglasnosti za primanje newslettera.

U svakom trenutku možete odjaviti primanje našeg newslettera, odnosno povući svoju privolu. Poveznicu za otkazivanje newslettera pronaći ćete na kraju svakog newslettera. Ako su se korisnici samo pretplatili na newsletter i otkazali tu pretplatu, njihovi osobni podaci bit će izbrisani.

Slanje biltena uz CleverReach

Na web stranici naše robne marke u odjeljku “Vijesti i mediji”, kao i unutar obrasca za registraciju, koristimo alat za bilten “Clever Reach” tvrtke CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Njemačka. Sljedećim uputama informiramo vas o postupku prijave, slanja i ocjenjivanja te vas informiramo o vašim pravima na prigovor. Ako se pretplatite na naš newsletter, pristajete na primanje newslettera i opisane procedure.

Sadržaj newslettera: Newslettere, e-mailove i druge elektroničke obavijesti s promotivnim informacijama (u daljnjem tekstu “newsletter”) šaljemo samo na temelju privole primatelja ili na temelju zakonske dozvole. Ako posebno opisujemo pojedine newslettere kao dio procesa registracije, ovaj opis je odlučujući za suglasnost pretplatnika na newsletter. Ako nema zasebnog opisa, informacije o našim proizvodima, ponudama i promocijama kao i informacije o našoj tvrtki dobit ćete u našim biltenima.

Double-Opt-In: Registracija za naš newsletter odvija se u takozvanom Double-Opt-In postupku. To znači da ćemo Vam nakon prijave na newsletter poslati e-mail u kojem Vas molimo da potvrdite svoju registraciju. Ova potvrda služi kako bi se osiguralo da se samo osobe koje imaju pristup navedenoj e-mail adresi registriraju na naš newsletter. Registracije bilježimo na newsletter kako bismo mogli dokazati postupak registracije u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje pohranu vremena registracije i potvrde, kao i IP adrese. Također se bilježe promjene vaših podataka pohranjenih kod pružatelja usluge slanja biltena.

Newsletter se šalje putem “CleverReacha”. Politiku privatnosti davatelja usluge newslettera možete pogledati ovdje: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

Pružatelj newsletter usluge prema vlastitim informacijama koristi podatke u pseudonimnom obliku, tj. bez dodjele korisniku, za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga. Međutim, pružatelj usluge newslettera ne koristi podatke naših primatelja newslettera da im sam piše ili ih prosljeđuje trećim stranama.

Newsletter sadrži tzv. web beacon, tj. datoteku veličine piksela koja se dohvaća sa servera pružatelja newsletter usluge kada se newsletter otvori. Unutar opsega ovog dohvaćanja, tehnički podaci, kao što su podaci o pregledniku i vašem sustavu, kao i vaša IP adresa i vrijeme dohvaćanja se inicijalno prikupljaju. Ovi se podaci koriste za tehničko poboljšanje usluga na temelju tehničkih podataka ili ciljnih skupina i vašeg ponašanja čitanja na temelju njihovih lokacija pronalaženja (koje se mogu odrediti uz pomoć IP adrese) ili vremena pristupa . Statistička istraživanja također uključuju utvrđivanje jesu li newsletteri otvoreni, kada su otvoreni i na koje se poveznice klikne. Iz tehničkih razloga, ove informacije mogu se dodijeliti pojedinačnim primateljima newslettera. Međutim, niti naša niti namjera davatelja dispečerskih usluga nije promatrati pojedine korisnike. Evaluacije nam puno više služe za prepoznavanje čitalačkih navika naših korisnika i prilagođavanje sadržaja njima ili slanje različitih sadržaja prema interesima naših korisnika.

Slanje newslettera i mjerenje njegove uspješnosti temelje se na suglasnosti primatelja sukladno čl. 6. st. 1 rečenica 1 lit. a), čl. 7 GDPR u vezi sa § 7 st. 2 br. 3 UWG ili na temelju zakonske dozvole u skladu sa § 7 st. 3 UWG.

Zapisivanje procesa registracije odvija se na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6 (1) rečenica 1 lit. f) GDPR i služi kao dokaz suglasnosti za primanje newslettera.

U svakom trenutku možete se odjaviti s našeg newslettera, odnosno povući svoju privolu. Poveznicu za otkazivanje newslettera pronaći ćete na kraju svakog newslettera. Ako su se korisnici samo pretplatili na newsletter i otkazali tu pretplatu, njihovi osobni podaci bit će izbrisani.

Pružatelji trećih strana koji koriste kolačiće

Google Analytics

Koristimo alat za web analitiku “Google Analytics” tvrtke Google Ireland Limited (registrijski broj: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matično poduzeće: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) u daljnjem tekstu “Google”.

Usluga web analize Google Analytics koristi kolačiće. Informacije koje generiraju kolačići o korištenju naše web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Postoje odgovarajući rizici povezani s obradom vaših podataka u SAD-u. Davanjem privole putem našeg bannera za kolačiće pristajete na obradu vaših podataka u SAD-u, unatoč mogućem pristupu američkih vlasti, čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

Google obrađuje podatke za nas kako bismo procijenili korištenje naše web stranice od strane posjetitelja web stranice, izradili izvješća o aktivnostima unutar naše web stranice i pružili druge usluge povezane s korištenjem web stranice. Pritom se iz obrađenih podataka izrađuju pseudonimni profili korištenja posjetitelja web stranice.

Tijekom Vašeg posjeta web stranici prikupljaju se, između ostalog, sljedeći podaci:

pregledane stranice,

postizanje ciljeva kontakta, kao što su zahtjevi za kontakt ili prijave za bilten,

Vaše korištenje naše web stranice, na primjer klikovi i vrijeme provedeno na jednoj od naših stranica,

Vaša približna lokacija (država i grad),

Vaša IP adresa (u skraćenom obliku, tako da nije moguće jasno dodjeljivanje),

tehničke informacije kao što su preglednik, pružatelj internetskih usluga, terminalni uređaj i razlučivost zaslona,

preko koje web stranice ili medija za oglašavanje ste došli do nas.

Google Analytics pohranjuje kolačiće u vaš preglednik u razdoblju od dvije godine od vašeg zadnjeg posjeta. Ovi kolačići sadrže nasumično generirani korisnički ID koji se može koristiti za prepoznavanje prilikom budućih posjeta web stranici.

Snimljeni podaci pohranjuju se zajedno s nasumično generiranim ID-om korisnika, što omogućuje procjenu pseudonimnih korisničkih profila. Ovi podaci koji se odnose na korisnika automatski se brišu nakon 14 mjeseci. Ostali podaci ostaju pohranjeni u agregiranom obliku na neodređeno vrijeme. IP adresa koju prenosi vaš preglednik neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.

Koristimo Google Analytics s omogućenom IP anonimizacijom. To znači da IP adresu korisnika skraćuje Google unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti.

Oni mogu spriječiti pohranjivanje kolačića tako da ih odbiju u našoj banneri za kolačiće ili tako da u skladu s tim postave svoj softver preglednika; korisnici također mogu spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i prijenos Googleu kao i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Koristimo Google Analytics Remarketing za prikazivanje oglasa koje postavljamo Googleu ili njegovim partnerima samo korisnicima koji su također pokazali interes za našu web stranicu ili koji imaju određene proizvode ili usluge (npr. interese za određene teme na našoj web stranici), koje prenosimo na Google (tzv. “remarketing”). Uz pomoć remarketinga želimo osigurati da naši oglasi odgovaraju interesima korisnika i da nisu uznemirujući. Možete se trajno usprotiviti ponovnom marketingu/ciljanju na različitim uređajima tako da deaktivirate prilagođeno oglašavanje na svom Google računu; slijedite ovaj link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Dodatne informacije o obradi podataka od strane Googlea, postavkama i mogućnostima prigovora mogu se pronaći na Googleovoj web stranici na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Ads

Koristimo uslugu Google Ads tvrtke Google Ireland Limited (registrijski broj: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matično poduzeće: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) u daljnjem tekstu “Google” .

Obrada podataka u sklopu ove usluge također se odvija u SAD-u. Obrada vaših podataka u SAD-u povezana je s odgovarajućim rizicima. Davanjem privole putem našeg bannera za kolačiće pristajete na obradu vaših podataka u SAD-u, unatoč mogućem pristupu američkih vlasti, čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

Google Ads je internet banner oglašivačka usluga koja nam omogućuje prikazivanje oglasa u rezultatima Google tražilice i Google oglašivačke mreže. Google Ads nam omogućuje da unaprijed definiramo određene ključne riječi koje će prikazati oglas u rezultatima Google tražilice samo kada korisnik izvrši pretraživanje relevantno za ključnu riječ. U Google oglašivačkoj mreži naši se oglasi prikazuju na tematski relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma i u skladu s ključnim riječima koje smo prethodno definirali.

Svrha naše upotrebe Google oglasa je oglašavanje naše web stranice prikazivanjem oglasa na web stranicama tvrtki trećih strana i u rezultatima tražilice Google te, ako je primjenjivo, prikazivanje oglasa trećih strana na našoj web stranici.

Ako našoj web stranici pristupite putem Google oglasa, Google na Vaše računalo sprema takozvani konverzijski kolačić. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon trideset dana i ne služi za vašu identifikaciju, ali se prati jesu li pozvane određene podstranice naše web stranice. Putem kolačića za pretvorbu, i mi i Google možemo pratiti jeste li došli do naše web stranice putem oglasa, dovršili radnju (npr. kupnju) ili ste otkazali.

Podatke i informacije prikupljene upotrebom kolačića za pretvorbu koristi Google za izradu statistike posjeta našoj web stranici. Tu statistiku posjeta koristimo za određivanje ukupnog broja korisnika koji su nam upućeni putem oglasa. Ove informacije koristimo za mjerenje uspjeha naših oglasa i optimizaciju naših oglasa za budućnost. Ni naša tvrtka ni drugi oglašivači Google Adsa ne primaju informacije od Googlea pomoću kojih bi se subjekt podataka mogao identificirati.

Umjesto korištenja našeg bannera za kolačiće, također možete spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućom postavkom u svom internet pregledniku. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić konverzije na vaše računalo. Osim toga, kolačić koji je Google Ads već postavio može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem preglednika. Nadalje, moguće je prigovoriti oglašavanju temeljenom na interesu od strane Googlea. Da biste to učinili, morate pozvati poveznicu www.google.de/settings/ads iz bilo kojeg internetskog preglednika koji koristite (na bilo kojem uređaju) i tamo napraviti željene postavke.

Ako se želite usprotiviti Googleovom oglašavanju temeljenom na interesu, možete upotrijebiti opcije isključivanja koje nudi Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Dodatne informacije i primjenjiva Googleova pravila o privatnosti mogu se pronaći na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google karte

Na ovoj web stranici koristimo ponudu Google Maps of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Države. Pravna osnova za korištenje Google Maps je vaš pristanak čl. 6. st. 1 str. 1 lit. a) i čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

To nam omogućuje da vam pokažemo interaktivne karte izravno na web stranici i omogućuje vam udobno korištenje funkcije karte.

Google karte su integrirane na način da se podaci o vama kao korisniku prenose Googleu tek kada aktivirate Google karte klikom na njih. Nemamo utjecaja na prijenos podataka Googleu koji se tada odvija.

Posjetom web stranici Google prima informaciju da ste pozvali odgovarajuću podstranicu naše web stranice kao i datum i vrijeme vašeg posjeta predmetnoj web stranici te vašu IP adresu. To se događa neovisno o tome jeste li prijavljeni na Google. Međutim, ako ste prijavljeni, vaši će podaci biti dodijeljeni vašem računu. Ako ne želite biti povezani sa svojim Google profilom, morate se odjaviti prije aktivacije karte.

Ako ste prijavljeni na Google, Google može pohraniti vaše podatke kao korisničke profile i koristiti ih u svrhu pružanja usluga, održavanja i poboljšanja usluga, mjerenja učinka, razvoja novih usluga i pružanja personaliziranih usluga, uključujući sadržaj i reklame. Ova obrada podataka je zatim regulirana ugovorom o korištenju sklopljenim između vas i Googlea kao dijela vašeg Google računa.

Obrada podataka u sklopu ove usluge također se odvija u SAD-u. Informacije koje generiraju kolačići o korištenju naše web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Postoje odgovarajući rizici povezani s obradom vaših podataka u SAD-u. Davanjem privole putem našeg bannera za kolačiće pristajete na obradu vaših podataka u SAD-u, unatoč mogućem pristupu američkih vlasti, čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka od strane pružatelja dodataka, pogledajte Google obavijest o privatnosti. Tamo ćete pronaći i daljnje informacije o svojim pravima u tom pogledu i opcijama podešavanja za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, a isključivanje iz personaliziranog oglašavanja moguće je na https:// www.google.com/settings/ads/.

Google reCaptcha

Koristimo funkciju reCAPTCHA tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska (“Google”) na temelju naših legitimnih interesa. Ova se funkcija prvenstveno koristi za razlikovanje je li unos unijela fizička osoba ili je uvredljiv putem strojne i automatizirane obrade. Usluga uključuje slanje IP adrese i eventualno drugih podataka koje Google zahtijeva za uslugu reCAPTCHA Googleu te za sprječavanje zlouporabe i spama.

Korištenje Google reCAPTCHA također može uključivati prijenos osobnih podataka na poslužitelje Google LLC. u SAD-u. Postoje odgovarajući rizici povezani s obradom vaših podataka u SAD-u.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA kao i Googleova obavijest o privatnosti mogu se pronaći na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Integracija YouTube videa

Integrirali smo YouTube videozapise u našu online ponudu, koji su pohranjeni na http://www.YouTube.com tvrtke Google Ireland Limited (registracijski broj: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matično društvo: Google LLC , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) i može se igrati izravno s naše web stranice. Pravna osnova za korištenje YouTubea je Vaš pristanak sukladno čl. 6 (1) str. 1 lit. a) i čl. 49 (1) str. 1 lit. GDPR.

Videozapisi su integrirani na takav način da se podaci o vama kao korisniku prenose na YouTube samo kada reproducirate videozapise. Nemamo utjecaja na prijenos podataka Googleu koji se tada odvija.

Posjetom web stranici YouTube prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice te podatke o lokaciji (GPS podaci), IP adresi i korištenim uređajima, uključujući podatke o objektima u blizini vašeg uređaja, kao što su WLAN pristupne točke , radio stupove i uređaje s omogućenom Bluetooth tehnologijom, kao i podatke senzora s vašeg uređaja (pogledajte informacije o privatnosti pružatelja usluge YouTube). To se radi neovisno o tome jeste li prijavljeni na Google ili YouTube. Međutim, ako ste prijavljeni, vaši podaci mogu biti dodijeljeni vašem računu. Ako ne želite da vaši podaci budu povezani s vašim YouTube profilom, morate se odjaviti prije aktivacije videa. YouTube pohranjuje vaše podatke u slučaju da ste prijavljeni kao korisnički profili i koristi ih u svrhu pružanja usluga, održavanja i poboljšanja usluga, mjerenja učinka, razvoja novih usluga i pružanja personaliziranih usluga, uključujući sadržaj i reklame. Imate pravo usprotiviti se izradi ovih korisničkih profila i morate kontaktirati YouTube kako biste ostvarili to pravo.

Obrada podataka u sklopu ove usluge također se odvija u SAD-u. Informacije koje generiraju kolačići o korištenju naše web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Postoje odgovarajući rizici povezani s obradom vaših podataka u SAD-u. Davanjem privole putem našeg bannera za kolačiće pristajete na obradu vaših podataka u SAD-u, unatoč mogućem pristupu američkih vlasti, čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTubea, pogledajte informacije o privatnosti. Tamo ćete također pronaći dodatne informacije o svojim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti:

Informacije o privatnosti usluge YouTube možete pronaći na https://policies.google.com/privacy, a isključivanje prilagođenog oglašavanja moguće je na https://adssettings.google.com/authenticated.

Wistia

Za svoje videozapise koristimo platformu za video hosting tvrtke Wistia, Inc., 120 Brookline Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 SAD (“Wistia”). Pravna osnova za korištenje je Vaš pristanak sukladno čl. 6. st. 1 str. 1 lit. a) i čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

Videozapisi su integrirani na takav način da se podaci o vama kao korisniku prenose samo kada reproducirate videozapise.

Reprodukcijom videa, Wistia prima informacije u naše ime kao što su IP adresa, geografska lokacija, informacije o pregledniku, informacije o uređaju i informacije koje se odnose na korištenje web-mjesta, medija i usluga (npr. koliko i koji medij je pogledao određenog korisnika, odakle je određeni medij gledao, slušao ili mu je pristupio određeni korisnik te koliko je često određeni medij gledao, slušao ili mu je pristupio određeni korisnik).

Obrada podataka u sklopu ove usluge također se odvija u SAD-u. Informacije koje generiraju kolačići o korištenju naše web stranice obično se prenose na poslužitelj Wistia u SAD-u i tamo pohranjuju. Obrada vaših podataka u SAD-u uključuje odgovarajuće rizike. Davanjem privole putem našeg bannera za kolačiće pristajete na obradu vaših podataka u SAD-u, unatoč mogućem pristupu američkih vlasti, čl. 49. st. 1 str. 1 lit. GDPR.

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka od strane Wistie možete pronaći u Wistia obavijesti o privatnosti. Obavijest o privatnosti tvrtke Wistia možete pronaći na https://wistia.com/privacy.

Facebook piksel

Na temelju vašeg pristanka (putem našeg natpisa kolačića), koristimo takozvani “Facebook piksel” društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (matični tvrtka: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD).

Uz pomoć Facebook piksela moguće je Facebooku odrediti posjetitelje naše web stranice kao ciljnu skupinu za prikazivanje oglasa (tzv. „Facebook oglasi“). Sukladno tome, koristimo Facebook piksel na temelju naših legitimnih interesa u analizi, optimizaciji i gospodarskom radu naše web stranice i naše tvrtke kako bismo prikazali Facebook oglase koje smo postavili samo onim korisnicima Facebooka koji su također pokazali interes za našu web stranicu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interese za određene teme ili proizvode utvrđene na temelju posjećenih web stranica), koje prenosimo Facebooku (tzv. „Custom Audiences”). Uz pomoć Facebook piksela također želimo osigurati da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da nemaju uznemirujući učinak. Uz pomoć Facebook piksela, također možemo pratiti učinkovitost Facebook oglasa za potrebe statistike i istraživanja tržišta tako što ćemo vidjeti jesu li korisnici preusmjereni na našu web stranicu nakon klika na Facebook oglas (tzv. “konverzija”).

Facebook piksel dio je naše web stranice kao JavaScript kod i postavlja kolačiće na vaš uređaj. Ako se prijavite na Facebook ili posjetite Facebook dok ste prijavljeni, vaš posjet našoj web stranici bit će zabilježen u vašem profilu. Podaci prikupljeni o Vama za nas su anonimni, stoga nam ne daju nikakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, podatke pohranjuje i obrađuje Facebook, tako da je moguća veza s dotičnim korisničkim profilom i da ih Facebook može koristiti za istraživanje tržišta i reklamne svrhe.

Prikupljene podatke Facebook također prenosi u SAD i druge treće zemlje. Napominjemo da zaštita osobnih podataka u SAD-u i trećim zemljama ne odgovara razini zaštite podataka koju zahtijeva EU. Konkretno, postoji nedostatak provedivih prava koja štite zaštitu vaših podataka od pristupa državnih tijela. Stoga postoji rizik da ti državni organi mogu pristupiti osobnim podacima, a da pošiljatelj podataka ili primatelj to ne mogu učinkovito spriječiti. Ako ne želite da Facebook može povezati vaš posjet ovoj web stranici s vašim Facebook korisničkim računom, odjavite se sa svog Facebook korisničkog računa.

Obrada podataka provodi se pod zajedničkom odgovornošću Facebooka i nas u skladu s člankom 26. GDPR-a. Primarna odgovornost za obradu osobnih podataka u kontekstu dodataka leži na Facebooku i sve obveze prema GDPR-u u vezi s obradom osobnih podataka ispunjava Facebook (osobito obveze o informacijama u skladu s člankom 12. i sljedećim. GDPR-a). , osiguravanje prava ispitanika u skladu s člankom 15. i sljedećim GDPR-om, obavijest o povredi podataka u skladu s člancima 33., 34. GDPR-a).

Informacije o privatnosti na Facebooku možete pronaći na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Možete isključiti Facebook Pixel prikupljanje i korištenje vaših podataka za prikazivanje Facebook oglasa. Kako biste podesili koje vam se vrste oglasa prikazuju unutar Facebooka, možete posjetiti stranicu koju je postavio Facebook i tamo slijediti upute u vezi s postavkama oglašavanja temeljenog na upotrebi: https://www.facebook.com/settings?tab= oglasi.

Baufragen Chat

Na našoj web stranici koristimo chat uslugu tvrtke Baufragen Software GmbH, Am Mitterfeld, 83024 Rosenheim (“Baufragen”). Stručna pitanja mogu se postaviti stručnjacima u chatu. Za obradu vašeg upita potrebni su sljedeći podaci: zanimanje, država, poštanski broj i e-mail adresa te lozinka koju ste dodijelili. Osim toga, Baufragen sprema povijest razgovora. Baufragen koristi kolačiće te se prilikom pokretanja chata iz tehničkih razloga prikupljaju sljedeći osobni podaci:

Datum i vrijeme poziva,

Vrsta/verzija preglednika,

Ime glavnog računala koje pristupa,

IP adresa,

operativni sustav koji se koristi,

URL prethodno posjećene web stranice,

Količina poslanih podataka.

Ovisno o tijeku razgovora, daljnji osobni podaci mogu se prikupljati tijekom chata, a koje ćete priopćiti. Priroda ovih podataka ovisi o vašem zahtjevu ili problemu koji opisujete.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili provedba predugovornih mjera koje se odvijaju na zahtjev ispitanika, čl. 6 (1) rečenica 1 lit. b GDPR. Osim toga, pravni temelj je naš legitimni interes za pružanje stručno kvalificiranih savjeta našim kupcima i zainteresiranim stranama, kao i da ih spasimo od opsežnog istraživanja na Internetu, čl. 6 (1) rečenica 1 lit. f GDPR. Naš legitimni interes također je da vam možemo pružiti informacije pohranjivanjem vašeg zahtjeva za povijest i da možemo koristiti zapise za kontrolu kvalitete ponude chata.

Za korištenje Baufragen Messengera sklopili smo ugovor o obradi narudžbi s Baufragen Software GmbH. Pitanja postavljena putem naše web stranice prosljeđuju se stručnjacima Baufragen.de na odgovor. Baufragen Software GmbH odgovoran je za obradu osobnih podataka i sve obveze koje proizlaze iz GDPR-a. Daljnje informacije o postupku savjetovanja o izgradnji mogu se pronaći u uvjetima korištenja Baufragen: https://www.baufragen.de/nutzungsbedingungen

Informacije o privatnosti tvrtke Baufragen možete pogledati na https://www.baufragen.de/datenschutz.

Usluge trećih strana koje ne postavljaju kolačiće

Google Fontovi (mrežna integracija)

Google Fontovi, odnosno vanjski fontovi Google Ireland Limited (registratorski broj: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, https://www.google.com/fonts.

Integracija Google Fontova obavlja se bez povezivanja s Google poslužiteljem. Umjesto učitavanja fontova s Google poslužitelja, pohranili smo ih i integrirali na vlastitom poslužitelju. Prilikom učitavanja naše web stranice Google ne prima nikakve podatke o vama ili uređaju koji koristite.

Googleove informacije o privatnosti mogu se pronaći na https://policies.google.com/privacy, a isključivanje je dostupno na https://adssettings.google.com/authenticated.

Adobe Fontovi

Koristimo Adobe Fontove tvrtke Adobe Systems Software Ireland Ltd. 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska (“Adobe”) za vizualno privlačan dizajn naše web stranice.

Ova usluga nam omogućuje pristup Adobe biblioteci fontova. Kako bi fontovi koje koristimo bili integrirani, vaš preglednik mora uspostaviti vezu s Adobe poslužiteljem u SAD-u i preuzeti traženi font. Adobe na taj način prima informaciju da je našoj web stranici pristupljeno s IP adrese vašeg uređaja.

Adobe Inc. , 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornija 95110-2704, SAD, obvezao se ulaskom u standardne klauzule o zaštiti podataka kako bi osigurao europska načela zaštite podataka i europsku razinu zaštite podataka također u kontekstu obrade podataka mjesto u SAD-u. Za više informacija o Adobe Fontovima pogledajte Adobeovu politiku privatnosti na https://www.adobe.com/de/privacy.html.

Naše stranice na društvenim mrežama

Pronaći ćete nas uz prisutnost unutar društvenih mreža i platformi, kako bismo i tamo mogli komunicirati s vama i informirati vas o našim uslugama.

Ističemo da se Vaši podaci mogu obrađivati izvan Europske unije te da se podaci obično obrađuju za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Profili korištenja mogu se stvoriti na temelju ponašanja korisnika i proizašlih interesa korisnika. Ti se profili korištenja mogu koristiti, na primjer, za postavljanje oglasa unutar i izvan platformi koje vjerojatno odgovaraju interesima korisnika. U tu svrhu, kolačići se mogu pohraniti na računala korisnika, u kojima se pohranjuju ponašanje i interesi korisnika. Drugi podaci također mogu biti pohranjeni u tim korisničkim profilima, posebno ako su korisnici članovi dotičnih platformi i prijavljeni su na njih.

Povezujemo se samo na profile naših tvrtki na odgovarajućim društvenim mrežama na našoj web stranici. Međutim, imajte na umu da kada kliknete na poveznicu na društvene mreže, podaci se prenose na njihove poslužitelje. Ako ste u ovom trenutku prijavljeni na odgovarajuću društvenu mrežu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom, informacije da ste posjetili profil naše tvrtke na odgovarajućoj društvenoj mreži s naše web stranice bit će tamo prenesene i odgovarajući pružatelj može pohraniti te informacije u svoj korisnički račun.

Načelno nemamo značajan utjecaj na obradu podataka društvenih mreža. Međutim, od pružatelja usluga primamo statistiku o korištenju i posjećenosti profila naših tvrtki na društvenim mrežama (npr. informacije o broju pregleda, interakcijama poput lajkova i komentara kao i sažete demografske i druge informacije ili statistike). Za više informacija o podacima koje koriste davatelji, molimo pogledajte obavijesti o privatnosti davatelja na poveznici u nastavku.

U onoj mjeri u kojoj primamo vaše osobne podatke u kontekstu naše prisutnosti na društvenim mrežama (npr. u kontekstu komunikacije), imate pravo na prava navedena u ovoj obavijesti o privatnosti iznad u tom pogledu. Svoje zahtjeve u vezi s obradom podataka u okviru profila naših tvrtki možete nam uputiti putem gore navedenih kontakt podataka.

Ako također želite zatražiti prava protiv pružatelja društvene mreže, najlakši način da to učinite je da se obratite izravno dotičnom pružatelju usluga. Pružatelj poznaje pojedinosti tehničkog rada platforme i povezane obrade podataka, kao i specifične svrhe obrade podataka. Podatke za kontakt možete pronaći u obavijesti o privatnosti na donjoj poveznici. Također, rado ćemo vas podržati u ostvarivanju vaših prava, ukoliko nam je to moguće.

Obrada osobnih podataka korisnika u pravilu se temelji na Vašoj privoli u skladu s čl. 6 (1) rečenica 1 lit. a) GDPR. Pravni temelj je i čl. 6 (1) lit. b GDPR ako primamo i obrađujemo vaše podatke kao dio upita vezanog uz ugovor putem naše prisutnosti na društvenim mrežama. Pravna osnova za povezivanje i rad profila naših tvrtki na društvenim mrežama, uključujući i primanje statistike o korištenju profila naših tvrtki, je čl. 6 (1) lit. f GDPR na temelju našeg legitimnog interesa u našoj korporativnoj komunikaciji na odgovarajućim društvenim mrežama.

Za informacije o odgovarajućoj obradi i odgovarajućim opcijama prigovora, upućujemo na obavijest o privatnosti pružatelja na poveznicu u nastavku:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska), Facebook stranice na temelju ugovora o dijeljenju osobnih podataka – informacije o privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/ , isključivanje: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com,

Google/YouTube (Google Ireland Limited (registrijski broj: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) – informacije o privatnosti: https://policies.google.com/privacy, isključivanje: https://adssettings .google.com/authenticated,.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD) – Informacije o privatnosti/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND) – Informacije o privatnosti: https://twitter.com/de/privacy, Isključivanje: https://twitter.com/personalization

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska) – Informacije o privatnosti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Isključivanje: https://www.linkedin.com/psettings/guest -kontrole/isključivanje ponovnog ciljanja,

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka) – Informacije o privatnosti/isključivanje: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Vimeo (Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Privacy@vimeo.com – Informacije o privatnosti (https://vimeo.com/privacy).

U slučaju polaganja prava nositelja podataka, preporučujemo da se ona polažu kod pružatelja usluga, budući da pružatelji imaju izravan pristup podacima. Međutim, ako želite našu podršku, slobodno nas kontaktirajte pomoću gore navedenih podataka za kontakt.

Sustav zviždača

Usklađenost sa zakonima i internim propisima glavni je prioritet za profine. U tom smo kontekstu dopunili naš sustav usklađenosti sa sustavom zviždača. Zaposlenici, poslovni partneri, ali i treće osobe u svakom trenutku imaju mogućnost anonimne prijave nepravilnog ponašanja.

Dodatne informacije i pristup našem sustavu za prijavu zviždača možete pronaći ovdje.

Koristimo sustav zviždanja “INVENSITY” tvrtke Invensity GmbH, Mainzer Straße 19, 65185 Wiesbaden. U okviru našeg postupka prijavljivanja zviždača, dojave se mogu dati anonimno. Za podnošenje prijave putem našeg portala za zviždače dovoljno je da u opisu činjenica navedete podatke o mjestu, vremenu i okolnostima nastanka okolnosti prijave. Prijenos vašeg izvješća bit će šifriran i, prema informacijama koje je dostavio Invensity, u pseudonimnom obliku, tj. bez pripisivanja korisniku, s uklonjenim vašim metapodacima. Međutim, možete dobrovoljno otkriti osobne podatke o sebi kao dio procesa prijave. Ako ne otkrijete nikakve osobne podatke, voditelji predmeta nemaju mogućnost uspostaviti osobnu referencu s vama.

U svrhu primanja i razjašnjavanja ozbiljnih slučajeva sumnje na kršenje pravila na profineu, u okviru sustava za prijavu zviždača mogu se (opciono) obraditi sljedeći podaci: Podaci o optuženoj osobi (npr. prezime, ime, pozicija i podaci o zaposlenju) , pojedinosti o navodnim povredama ponašanja. Molimo pojedince koji prijavljuju da se suzdrže od davanja osjetljivih informacija o optuženima osim ako je potrebno opisati njihovu zabrinutost. Međutim, ne možemo isključiti primitak, a time ni obradu osobnih podataka posebne kategorije kako je definirano čl. 9. GDPR-a.

profine GmbH će obrađivati vaše podatke samo u mjeri u kojoj to dopušta primjenjiva zakonska odredba. Uspostava portala za zviždače služi ispunjavanju naših zakonskih obveza temeljem čl. 6 (1) lit. c GDPR u vezi s Direktivom (EU) 2019/1937. Direktiva (EU) 2019/1937. Nadalje, obradu osobnih podataka temeljimo na svom legitimnom interesu za adekvatno sprječavanje i suzbijanje korupcije sukladno čl. 6 (1) lit. f GDPR. Podnošenjem obrasca za prijavu, osobe koje daju informacije izjavljuju da pristaju na bilo kakvu obradu podataka koja bi ih se mogla ticati (čl. 6. stavak 1. a GDPR).

Kolačići

Ova web stranica koristi kolačiće.

Koristimo neophodne kolačiće kako bi naša web stranica radila. Kako bismo kontinuirano poboljšavali vaše korisničko iskustvo na našoj web stranici i prikaz oglasa na našim partnerskim web stranicama, mi i naši partneri također želimo postaviti kolačiće koji nisu striktno potrebni za funkcioniranje web stranice. Kako bismo koristili ove kolačiće, potreban nam je vaš pristanak. Također dijelimo informacije o vašem korištenju naše web stranice s našim partnerima na društvenim medijima, oglašavanju i analitici. Naši partneri mogu kombinirati ove podatke s drugim podacima koje ste im dali ili koje su prikupili tijekom vašeg korištenja Usluga.

Imajte na umu da se u nekim slučajevima informacije o korištenju kolačića obrađuju u SAD-u. Zaštita osobnih podataka u SAD-u ne odgovara zahtjevima u Ujedinjenom Kraljevstvu i EU, posebice postoji nedostatak provedivih prava koja štite zaštitu vaših podataka od pristupa vladinih agencija. Stoga postoji rizik da te vladine agencije mogu pristupiti osobnim podacima, a da pošiljatelj podataka ili primatelj to ne mogu učinkovito spriječiti. Za informacije o tome koji se podaci obrađuju u SAD-u i dodatne informacije o kolačićima i zaštiti podataka, pogledajte našu obavijest o zaštiti podataka.

Pristajete li na korištenje kolačića i povezanu obradu Vaših osobnih podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu, EU i SAD-u?

Ako pristanete na korištenje kolačića i obradu u SAD-u (čl. 49. stavak 1. točka 1. lit. a UK&EU-GDPR), možete povući ovaj pristanak u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost pozivanjem naših postavki kolačića u obavijesti o zaštiti podataka i tamo detaljno odaberite koje kolačiće ne želite prihvatiti.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web stranice mogu koristiti kako bi korisničko iskustvo učinile učinkovitijim. Zakon propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vaš uređaj ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve druge vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje. Ova stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se pojavljuju na našim stranicama. U svakom trenutku možete promijeniti ili povući svoj pristanak na Izjavu o kolačićima na našoj web stranici. Saznajte više o tome tko smo, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našim Pravilima privatnosti. Navedite svoj ID privole i datum kada nas kontaktirate u vezi s privolom.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: www.koemmerling.com.hr